நடிப்பு

நடிகர்:

சொல்ல மறந்த கதை 2004,

வானம் வசப்படும் 2005,  

சித்திரம் பேசுதடி 2006, வால்மீகி 2009,

மதராஸ பட்டினம்  2010,

தென்மேற்கு பருவக்காற்று 2010,

கிருஷ்ணவேணி பஞ்சாலை 2012

வனமகன் 2017