3. நா.முத்துக்குமார் எனும் நட்பின் பேரிலக்கணம் (-தொடர்)