கண்டராதித்தன் கவிதைகள்- அஜயன் பாலா உரை | குமரகுருபரன் விஷ்ணுபுரம் விருது – 2018