பேர்லல் சினிமா

16 வயதினிலே : 1977 தமிழ் : இயக்குனர் . பாரதிராஜா இந்திய சினிமாவின் பொற்காலம் `:15. பேர்லல சினிமா அலை

வங்காளத்தில் துவங்கி இந்தி கன்னடம் மலையாளம் என இந்தியா முழுக்க எழுந்த பேர்லல் சினிமா அலை 1977 ல் பதினாறு வயதினிலே மூலம் தமிழ் நாட்டையும் தாக்கியது. மற்ற மொழிகளில் கூட மைய வணிக சினிமாவை இந்த பேர்லல் அலை இப்படி தாக்கியிருக்குமா என்பது சந்தேகமே. தமிழ் நாட்டில் சினிமா தொழிலையே இப் படம் தலைகீழாக…
Read more