நாயகன்

நாயகன் பெரியார் – பாகம் 2

இனி வரும் நாளில் கம்பியில்லாத் தந்தி சாதனம் ஒவ்வொருவர் சட்டைப் பையிலும் இருக்கும்!’ பெரியார் வாழ்க்கை ஒரு பல்கலைக்கழகம். அதன் மிகச் சிறந்த வகுப்பே பால்ய காலம்தான்! இப்பருவத்தில் நம் மனம் எதிர்கொள்ளும் அனுபவங்களும், அதன் தொடர்பாக உண்டாகும் ஏக்கங்களும், உணர்வுத் தாக்கங்களும்தான் பிற்காலத்தில் ஒரு பிரமாண்ட கட்டடத்தைத் தீர்மானிக்கும் கான்க்ரீட் கம்பிகளாக நீண்டு, நமது…
Read more

நாயகன் பெரியார் – முதல் பகுதி

நாயகன் தொடர் பற்றி …… ஆனந்த விகடனில் 2007 முதல் 2009 வரை நான் நாயகன் எனும் தலைப்பில் வரலாற்று நாயகர்கள் பற்றிய தொடர் எழுத ஆசிரியர் குழுவினரால் பணிக்கப்பட்டேன். இதை எழுதும் அளவுக்கு அப்போது நான் பெரிய அரசியல் ஞானி இல்லை உண்மையை துணிச்சலாக எழுதும் ஆற்றலும் அதற்குப் பின்னால் எழுத்தாளனுக்குண்டான சக மனிதப்…
Read more