Daily Archive: April 22, 2020

உதிரிப்பூக்கள் ;1979 : இயக்குனர் மகேந்திரன் இந்திய சினிமாவின் பொற்காலம் : 17 பேர்லல் சினிமா அலை ‘

இன்றும் பலருடைய தேர்வில் தமிழின் சிறந்தபடமாக உதிரிப்பூக்கள் இருந்து வருகி்றது. பல சினிமாக்களை பார்த்து பார்த்து பயிற்சி பெற்ற ஒரு மனம் வழமையான் சினிமாவை ஏற்காது. அது படைப்பில் இன்னும் இன்னும் என தேடிக்கொண்டேயிருக்கும் அப்படி தேடித்தேடி வரும் மனதுக்கு இன்னும் இன்னும் என எடுத்துக் கொடுத்துக்கொண்டேயிருக்கும் வகையில் பல நுண்மையான வேலைப்பாடுகளுடன் எந்த படைப்பு…
Read more